Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.mokporeba.pl

Adres artykułu: www.bip.mokporeba.pl/artykuly/137

Tłumacz dla osób niesłyszących

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Miejski Ośrodek Kultury w Porębie informuje, że na potrzeby osób niesłyszących lub słabo słyszących udostępnia możliwość skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego w siedzibie MOK.

Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne i wymaga powiadomienia o tym fakcie MOK 3 dni robocze przed planowaną wizytą w MOK, z wyjątkiem sytuacji nagłych.

W celu powiadomienia MOK o chęci skorzystania z usługi tłumacza należy złożyć wniosek zawierający informację o wybranej metodzie komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych). Wniosek można wysłać:

1. korzystając z poczty elektronicznej na adres: biuro@mokporeba.pl,
2. faksem, na nr ,
3. listownie na adres:

  Miejski Ośrodek Kultury w Porębie
  ul. Mickiewicza 2
  42-480 Poręba
 
Jednocześnie przypominamy, że z MOK można komunikować się następującymi metodami:

1. Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
2. pocztą elektroniczną, adres: biuro@mokporeba.pl,
2. faksem, tel.: ,
3. wiadomością tekstową SMS, tel.: ,
4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, tel.: (032) 677 10 73.

Film o dostępie tłumacza języka migowego w budynku MOK zostanie wkrótce dodany na stronę WWW.