Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.mokporeba.pl

Adres artykułu: www.bip.mokporeba.pl/artykuly/56

Zarządzenie nr 62A/19Burmistrza Miasta Poręba z dnia 30 kwietnia 2019 roku

Podtytuł: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku